Вижте за какво може да кандидатствате чрез МИГ по места

Отворените процедури по различните програми са 44, като най-много са те по ПРСР

В момента вариантите за подкрепа на фермерите по линия на Местните инициативни групи (МИГ) са 44. Пълният списък на приемите може да видите ТУК.

Отворените процедури по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ са 39, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) – 4, и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) – 1.

Документите за кандидатстване, сроковете за прием, условията за допустимост и изпълнение са достъпни ТУК.

Отделно в момента може да се кандидатства:

•    до 2 април по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР;
•    до 30 април по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19.

Според индикативната годишна работна програма на земеделското министерство до края на годината предстои отново да бъдат отворени подмерки 19.1 и 19.3.

Източник: www.agri.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *