За какво може да кандидатствате чрез МИГ по райони

Вариантите за подкрепа по различните програми са 39, като повечето са по ПРСР

Към момента отворените процедури за подкрепа на фермерите по линия на Местните инициативни групи (МИГ) са 39. С пълния списък на приемите може да се запознаете ТУК.

Приемите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ са 35, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) – 3, и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) – 1, пишат от agri.bg.

Документите за кандидатстване, важните срокове, условията за допустимост и изпълнение са достъпни ТУК.

Междувременно Министерството на земеделието актуализира своята Индикативна годишна работна програма за приемите по ПРСР до края на годината.

Текущо през 2021 г. е кандидатстването по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“. Общият бюджет е 4,47 млн. евро, а максималният процент на съфинансиране – до 100%. Могат да кандидатствта одобрени МИГ, като БФП за проект за подготвителна помощ е максимум 10 хил. евро за проекти за вътрешно териториално сътрудничество и 25 хил. евро за транснационално сътрудничество.

Отделно предстои отварянето на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в периода септември – декември. Общият бюджет е 3,5 млн. евро. За местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР досега максималният размер на допустимите раходи на проектно предложение е 30 хил. евро. За другите, които вече са прилагали този подход, се допускат максимум разходи за 25 хил. евро.

Автор/Източник: www.agri.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *