Какво е местна инициативна група(МИГ)?

Цел на създаването на местна инициативна група (МИГ)

МИГ има за цел да идентифицира и осъществи стратегията за местно развитие като взема решения за разпределянето на финансовите ресурси и управлението им.

 •     Обединяване и мобилизиране на наличните човешки и финансови ресурси от обществения, частния и гражданския сектор;
 •     Обединяване на местните заинтересовани страни около общи проекти и мултисекторни дейности за постигане на синергия, “съсобственост” по отношение на прилагане на подхода и мобилизиране на критична маса, необходима за подобряване на икономическата конкурентоспособност на района;
 •     Развиване и укрепване на диалога и сътрудничеството между различните заинтересовани страни чрез намаляване на потенциалните конфликти и улесняване на процеса на вземане на решения чрез консултиране (обмен на мнения и позиции) и дискусии между заинтересованите страни.

Кои са действащите лица в МИГ?

Включването на местните заинтересовани страни означава местното населението като цяло, конкретни групи с икономически и социални интереси и представителни обществени институции.

Членове могат да бъдат:

 •     местни жители и техните местни групи и организации;
 •     професионални групи и организации (например представляващи фермерите;професионалисти не-фермери или малкия бизнес);
 •     доставчици на културни и обществени услуги, включително медиите;
 •     групи и организации на младите хора и др.

МИГ трябва да обединяват партньорите от обществения и частния сектор, да бъдат добре балансирани и представителни за съществуващите местни различните заинтересовани страни в района.

На ниво на вземане на решения, представителите на частни и обществени интереси (различни от представителите на държавните и общински институции) трябва да съставляват поне 50% от местното партньорство.

С какви функции са натоварени местните инициативни групи?

На местните инициативни групи е делегирана отговорността да поемат голяма част от управленските отговорности (например задачите по избор на проекти, плащане, мониторинг, контрол и оценяване) по отношение на индивидуалните действия.

От тях се очаква:

 •     да има автономност при вземане на решенията и способности за необременено отношение към местните ресурси;
 •     да обедини различните заинтересовани групи в района около общи проекти;
 •     да свърже различните мерки;
 •     да бъде способна да определи възможностите, предоставени от различните видове местни ресурси;
 •     да бъде отворена към новаторски идеи;
 •     да бъде способна да свърже и интегрира отделни секторни.

Източник: www.nivabg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *