Историята на село Прилеп

Наименования В регистъра на соколарите от 1477г. е споменато за първи път село Добрал. Добрал фигурира в руски военни документи

Прочетете повече

Историята на село Ведрово

Наименования Първите заселници го нарекли просто „Махалата“. По-късно уточнили „Ени-махле“, което на български означава „Ново село“. Със старите си имена

Прочетете повече

Историята на село Везенково

Наименования За първи път под името Хадър Факъх селото се среща в османотурски данъчни регистри през XVIв. Произход на името

Прочетете повече

Историята на село Садово

Наименования Първото споменаване на Садово е в документ от XVIв. По-късно селото е отбелязано в регистри от 1637г.-1638г. и 1687г.-1688г.

Прочетете повече

Историята на село Бероново

Наименования За пръв път старото име на селото Юсуфлу се среща в имперски регистър от XVIв. Произход на името Стари

Прочетете повече

Константин Иречек за село Сунгурлар

В своята книга „Пътувания по България“, академик Константин Иречек, разказва какво е видял при посещението си в село Сунгурлар на

Прочетете повече

Историята на село Дъбовица

Наименования За пръв път старото име на селото Шейх се среща в имперски регистър от 1731г. Произход на името Легенда

Прочетете повече

Историята на село Костен

Наименования Според османски регистър от 1583г. на това място е имало мезра Костиче. През 1609г. в регистрите на империята се

Прочетете повече

Историята на село Климаш

Наименования В османотурски регистър от 1477г. за соколарските селища в Карнобатска кааза е вписано село Лала. Село Лала кьой е

Прочетете повече

Историята на село Лозарево

Наименования В едно нареждане до кадията в Ямбол от 13.06.1572г. се чете: „Кючук Али със субашията Сарач Али от Камарок“.

Прочетете повече