За какво може да кандидатствате чрез МИГ по райони

Вариантите за подкрепа по различните програми са 39, като повечето са по ПРСР Към момента отворените процедури за подкрепа на

Прочетете повече

Какво е местна инициативна група(МИГ)?

Цел на създаването на местна инициативна група (МИГ) МИГ има за цел да идентифицира и осъществи стратегията за местно развитие

Прочетете повече

Информация за община Върбица

В състава на община Върбица,  област Шумен, влизат следните населени места: гр.Върбица, Божурово, Бяла река, Иваново, Конево, Крайгорци, Кьолмен, Ловец,

Прочетете повече

Информация за община Сунгурларе

В състава на община Сунгурларе,  област Бургас, влизат следните населени места: гр. Сунгурларе, Бероново, Босилково, Ведрово, Везенково, Велислав, Вълчин, Горово,

Прочетете повече

Информация за община Котел

В състава на община Котел, област Сливен, влизат следните населени места: гр. Котел, Боринци, Братан, Градец, Дъбова, Жеравна, Катунище, Кипилово,

Прочетете повече

Учредяване на МИГ-Котел, Сунгурларе и Върбица

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“, е създадено на  14.04.2016г.в гр. Котел. На посочената дата в гр. Котел

Прочетете повече