Историята на село Бероново

Наименования За пръв път старото име на селото Юсуфлу се среща в имперски регистър от XVIв. Произход на името Стари

Прочетете повече

Потребителна кооперация “ Д-р Петър Берон“ село Бероново

Потребителна кооперация “ Д-р Петър Берон“ село Бероново е основана през 1941г. ПК“Д-р Петър Берон“ е обединявала кооперативните деятели от

Прочетете повече