Историята на село Везенково

Наименования За първи път под името Хадър Факъх селото се среща в османотурски данъчни регистри през XVIв. Произход на името

Прочетете повече

За д-р Константин Везенков

„Един ден да поживея в свободна България, подир това нека ме грабне смъртта, няма да ми е жално”. д-р Константин

Прочетете повече