Историята на село Садово

Наименования Първото споменаване на Садово е в документ от XVIв. По-късно селото е отбелязано в регистри от 1637г.-1638г. и 1687г.-1688г.

Прочетете повече