Засадата при село Каябаш

В своята книга „Как станах хайдутин“ Панайот Хитов, разказва как през 1862г. четата му попада в капан, организиран от каябашци

Прочетете повече

Скаленското езеро

Легендата за Каябашкото блато, записана от Илия Блъсков през 1865г. „Било е по времето, когато Господ ходел по земята. Веднъж

Прочетете повече

Историята на село Скала

Наименования В историческите извори село Скала, може да бъде срещнато още със старите си имена Каябаш или Босилково. Каябаш е

Прочетете повече