Аграрно-промишлен комплекс Сунгурларска долина

Аграрно-промишлен комплекс Сунгурларска долина е стопанисвал 237 000дка обработваема земя, което го е определяло като един от водещите в Бургаски

Прочетете повече