Историята на село Ведрово

Наименования Първите заселници го нарекли просто „Махалата“. По-късно уточнили „Ени-махле“, което на български означава „Ново село“. Със старите си имена

Прочетете повече