Скаленското езеро

Легендата за Каябашкото блато, записана от Илия Блъсков през 1865г. „Било е по времето, когато Господ ходел по земята. Веднъж

Прочетете повече

Природни забележителности

Природна забележителност е категория защитена територия. В категоризацията на Международния съюз за защита на природата е класифицирана като Natural Monument

Прочетете повече