Потребителна кооперация “ Д-р Петър Берон“ село Бероново

Потребителна кооперация “ Д-р Петър Берон“ село Бероново е основана през 1941г. ПК“Д-р Петър Берон“ е обединявала кооперативните деятели от

Прочетете повече

Трудово- производителна кооперация „Победа“ с. Лозарево

В първите години след основаването и общата продукция на кооперацията е нараствала твърде бавно. През 1981г. е состигала до 270

Прочетете повече

Аграрно-промишлен комплекс Сунгурларска долина

Аграрно-промишлен комплекс Сунгурларска долина е стопанисвал 237 000дка обработваема земя, което го е определяло като един от водещите в Бургаски

Прочетете повече